Wat is wettelijke rente en hoe berekent u de wettelijke rente?

Bij het aangaan van een lening of kopen op krediet is het belangrijk dat je steeds nagaat of je de som ook effectief zult kunnen voldoen zoals afgesproken. Want naast de rente die je betaalt op het ontleende bedrag, kan je bij het niet nakomen van de betaalafspraken ook nog eens geconfronteerd worden met een extra rente. Deze rente, die de schuldeiser je kan aanrekenen wanneer je een lening hebt lopen of nog een som verschuldigd bent en hier niet tijdig aan kunt voldoen, heet de wettelijke rente. De wettelijke rente is de rente die volgens de wet gevorderd mag worden op nalatige betalingen. De percentages zijn vastgelegd per 1 juli 2011, maar kunnen natuurlijk wijzigen, net zoals de economie dat doet. Wanneer je als particulier geconfronteerd wordt met de wettelijke rente dan bedraagt deze 4%. Bij handelstransacties ligt de wettelijke rente beduidend hoger op 8,25%. In sommige gevallen is er sprake van een contractuele rente. Dit wil zeggen dat er in een contract bepaald staat hoeveel de rente bij nalatige betalingen zal bedragen. Vaak ligt deze heel wat hoger dan de wettelijke rente. Wanneer een contractuele rente is vastgelegd dan krijgt deze altijd voorrang op de wettelijke rente. Dit is meestal het geval bij leningen of kredieten die bewust werden afgesloten. Wanneer het om een nalatigheid gaat bij een betaling die bijvoorbeeld na twee weken moet gebeuren, zal de wettelijke rente bijna altijd van toepassing zijn. Komt het tot een procedure een rechtbank, dan worden deze kosten extra aangerekend.

Spaartips

De spaartip van deze maand is: lees goed de kleine lettertjes. De rente die geboden wordt op uw spaargeld is niet altijd de rente die u de gehele tijd krijgt.