Het Nibud

Het Nibud is het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Dit is een onafhankelijke stichting die adviseert en informeert over financiën van mensen in Nederland, van huishoudens voornamelijk. Zij helpen u met het inzicht geven in uw eigen geldzaken. Zij hebben zelf een uitgebreide website met een hoop informatie. Bijvoorbeeld over zakgeld voor uw kind, maar ook hoe u zelf met geld kunt omgaan.

Nibud bestaat al meer dan dertig jaar en is een totaal onafhankelijke stichting. Nibud richt zich niet alleen op consumenten, maar ook op professionals die bijvoorbeeld bij de overheid werken en tijdens hun werk in aanraking komen met financiële, maatschappelijke dienstverlening. Verder doet Nibud ook onderzoek naar de geldzaken van consumenten.

Het Nibud heeft zelf een bepaalde missie voor ogen en een aantal kerngebieden. Zo willen zij dat consumenten een bepaalde zelfredzaamheid hebben, het omgaan en het redden met geld. En dit probeert het Nibud te verhogen, vooral op het gebied van huishoudfinanciën.

Zodat consumenten zelf in staat zijn om beslissingen te nemen met geld en om keuzes te maken die van grote invloed zijn op hun budget. Maar ook een bepaalde deskundigheid van institutionele kaders om deze te verhogen. Het Nibud wil dus adviseren en voorlichten.

Zelf heeft het Nibud zeven kerngebieden opgesteld met betrekking tot hun doelen en adviezen. Het eerste kerngebied is dat ze zelf willen onderzoeken. Als tweede willen ze voorlichting geven aan consumenten en dit op verschillende media bereiken. Via internet, brochures, boeken en software, maar ook via de landelijke en regionale pers.

Het Nibud wil ook het onderwijs steunen met verschillende lespakketten. Verder vinden ze het belangrijk om voorlichting te geven aan jongeren over geld. Ook de financiële opvoeding is lastig en daar wil het Nibud juist graag bij helpen voor ouders. Ook wil het Nibud bijzondere aandacht schenken aan kwetsbare groepen op financieel gebied, zoals ouderen, migranten en mensen op een langdurig minimum.

Verder probeert Nibud professionals te ondersteunen met publicaties en software, maar ook met opleidingen en verschillend advies op maat. Een goede stichting dus op financieel gebied qua voorlichting en adviezen.

Spaartips

De spaartip van deze maand is: lees goed de kleine lettertjes. De rente die geboden wordt op uw spaargeld is niet altijd de rente die u de gehele tijd krijgt.