Over spaargeld

Bij veel banken en verzekeraars kunt u een spaarverzekering afsluiten. Dit is een vorm van sparen met een gegarandeerd minimum rendement, zodat u over langere periode een bepaalde zekerheid heeft wat de opbrengst betreft.

Hoewel er verschillende vormen van de spaarverzekering zijn, hebben ze globaal met elkaar gemeen dat er vaak voor lange tijd een bedrag wordt vastgezet, wat aan het eind van de looptijd met een gegarandeerd rendement weer vrijkomt.

Het minimumrendement van een spaarverzekering wordt bepaald aan de hand van de rente die de verzekeraar over het bedrag verwacht te ontvangen. Is dit bijvoorbeeld 3%, dan zal hij de spaarder 2% uitkeren. Het overige bedrag houdt hij zelf om zijn eigen kosten en eventuele lagere rentestanden te dekken. Bij hogere rentestanden of andere winst kan de verzekeraar ervoor kiezen de spaarder mee te laten delen in zijn winst, zodat het daadwerkelijke rendement boven het afgesproken minimum uit kan komen.

Verschillende spaarverzekeringen
Er zijn spaarverzekeringen die bij overlijden van de spaarder niks uitkeren. Hierbij neemt de spaarverzekering in feite de functie van levensverzekering over. Andere spaarverzekeringen, die zijn uitgerust met wat men restitutie noemt, keren na overlijden van de spaarder alsnog uit, zodat zijn nabestaanden dit bedrag kunnen gebruiken. Deze vormen van sparen leveren wel minder rendement op.
Spaarverzekeringen kunnen het gespaarde bedrag aan het einde van de looptijd in één keer uitkeren, maar de spaarder kan ook kiezen voor een vorm waarbij dit periodiek over een langere tijd gebeurt. Alle spaarverzekeringen hebben met elkaar gemeen dat het tussentijds opnemen van geld financieel zeer onaantrekkelijk is.

Spaartips

De spaartip van deze maand is: lees goed de kleine lettertjes. De rente die geboden wordt op uw spaargeld is niet altijd de rente die u de gehele tijd krijgt.