De spaarloon regeling?

De spaarloon regeling houdt in dat je een deel van je brutoloon belastingvrij spaart gedurende je loopbaan. Het bedrag dat in aanmerking komt voor de spaarloon regeling is gelimiteerd tot 613 euro per jaar. De voorwaarden voor de spaarloon regeling zijn eenvoudig: het geld dient op een aparte spaarrekening gestort te worden en voor minstens vier jaar vast te staan, deze rekening is tevens geblokkeerd. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen binnen de spaarloon regeling die je recht geven op de som zonder financiële nadelen. Hierbij gaat het om de aankoop van een woning of de start van een zaak. In alle andere gevallen leidt een vroegtijdig opnemen van de som van de spaarloon regeling ertoe dat het geld als normaal loon beschouwd wordt. In dat geval valt het niet meer onder de spaarloon regeling en dienen er dus alsnog belastingen op betaald te worden. Enkel het geld dat verkregen is via de spaarloon regeling gedurende de periode van 2006 tot 2009, kan in de loop van 2011 nog opgenomen worden zonder consequenties. Deze uitzondering op de spaarloon regeling is éénmalig en moet de Nederlandse economie aanzwengelen. Om spaarloon te kunnen opbouwen is het noodzakelijk dat je werkgever deze regeling aanbiedt aan drie kwart van al zijn werknemers. Zij zijn echter niet verplicht om er ook gebruik van te maken. Spaarloon is een keuze die je vrij kunt maken en niet opgelegd kan worden door de werknemer. Wanneer je liever geen spaarloon wilt, ben je vrij hiervan af te zien.

Af en toe krijgt men te maken met de vrijval van spaarloon. En lees ook meer over spaarloon opnemen.

Spaartips

De spaartip van deze maand is: lees goed de kleine lettertjes. De rente die geboden wordt op uw spaargeld is niet altijd de rente die u de gehele tijd krijgt.