De spaarloonregeling - sparen via uw werk

Misschien vraagt u uzelf wel af wat een spaarloonregeling nu precies inhoudt. Geen zorgen, in dit artikel vertellen wij u precies wat een spaarloonregeling is. Om te beginnen: met een spaarloonregeling kan een werknemer belastingvrij een deel van zijn of haar brutoloon sparen. Dit geld moet gestort worden op een bijzondere bankrekening.

Een werknemer kan bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Als een werknemer bij jou wil sparen, dan moet hij voldaan aan een aantal voorwaarden. De werknemer moet namelijk al sinds één januari 2006 bij u in dienst zijn en u moet bij deze weknemer al sinds die tijd de algemene heffingskorting toepassen.

Bij de spaarloonregeling mag een werknemer maximaal €613,00 per jaar sparen. Dit is een vast spaarbedrag. Dit bedrag mag maandelijks worden gespaard, maar ook ineens, bijvoorbeeld van het vakantiegeld. Spaarloon kan ook bestaan uit aandelen van je onderneming. In dat geval wordt het bedrag van €613,00 verdubbeld.

En ook de spaarloonregeling moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De regeling moet schriftelijk zijn vastgelegd en de regeling moet openstaan voor tenminste driekwart van uw werknemers. De gespaarde bedragen moeten ook op een bijzondere spaarrekening worden gestort. En deelname aan de spaarloonregeling is dus niet verplicht. Verder mogen op de bijzondere bankrekening geen andere bedragen worden gestort.

Spaarloon kan ook bestaan uit aandelenopties. De spaarloonregeling moet duidelijk bepalen wanneer, tot welk bedrag en welke opties worden toegekend. In de regeling moet worden opgenomen dat de waarde van de opties in geld op de geblokkeerde spaarloonrekening moet worden gestort, als de werknemer het recht binnen de blokkeringtermijn van tenminste vier jaar uitoefent, vervreemdt of afkoopt.

Voor aandelenopties geldt dezelfde verdubbeling van de vrijstelling als bij spaarloon in de vorm van aandelen. Werknemers kunnen elk jaar kiezen of ze meedoen aan de levensloopregeling of aan de spaarloonregeling. Ze mogen maar aan een van de twee regelingen meedoen.

Spaartips

De spaartip van deze maand is: kies voor een bank in uw eigen land die voldoet aan het spaardepositogarantiestelsel.