Variabele rentevoet

Een variabele rentevoet zal op korte termijn altijd aantrekkelijker zijn dan een vaste rentevoet. Dit komt omdat de kredietverstrekker zich natuurlijk bewust is van het feit dat hij de variabele rentevoet kan herzien. Dat geeft hem de vrijheid om een lage rentevoet aan te bieden bij de start van het contract. De herzieningen gebeuren in functie van de marktevolutie en kunnen dus zowel naar boven als beneden toe gebeuren. Hoe vaak de variabele rentevoet herzien wordt, is afhankelijk van de lening die je afsluit. Je kunt een jaarlijkse herziening nemen, per drie jaar of na tien jaar gevolgd door periodes van vijf jaar voor de volgende herziening.
Hoe vaker je de variabele rentevoet laat herzien, hoe goedkoper ze aanvankelijk zal zijn. Daarna kan het alle kanten op. De variabele rentevoet zal in het gunstigste geval nog dalen, maar ze kan dus evengoed stijgen. Gelukkig is dit wel geplafonneerd door de overheid. Een nadeel aan de variabele rentevoet is duidelijk haar risico op verhoging en de onzekerheid die dit met zich meebrengt. Je weet eigenlijk aan het begin van je lening niet hoeveel ze in detail zal kosten op het einde van de rit. Ook je maandelijkse aflossingen kun je niet voorzien voor de hele periode. Aan de andere kant echter, zal een lening met een variabele rentevoet meestal wel goedkoper uitvallen dan een lening met een vaste rentevoet. Veel hangt af van de bewegingen van de markt, gezien de variabele rentevoet deze marktschommelingen als basis heeft voor haar eigen bewegingen.

Spaartips

De spaartip van deze maand is: kies voor een bank in uw eigen land die voldoet aan het spaardepositogarantiestelsel. Icesave is een perfect voorbeeld van kiezen voor een hoge rente, maar veel minder veilig.