Spaar deposito bij RBS

Veel de gespaard de afgelopen tijd? Als u uw spaargeld niet direct nodig hebt, zet het dan vast in de vorm van een spaardeposito. U krijgt dan een hogere rente voor uw spaargeld. RBS beschikt over mogelijkheden om een spaar deposito af te sluiten.

Om een spaardeposito te kunnen afsluiten hebt u vaak wel een betaalrekening nodig bij de RBS. U kunt uw geld tijdens de looptijd van het spaardeposito niet opnemen. Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat u uw spaargeld niet direct nodig zult hebben. Een spaardeposito is dan niet de juiste keuze voor u. Als u hier niet zeker van bent, kies dan voor een internet spaarrekening bij de RBS.

Spaartips

De spaartip van deze maand is: kies voor een bank in uw eigen land die voldoet aan het spaardepositogarantiestelsel.