Spaar deposito bij Dexia

Hebt u in de afgelopen tijd wat spaargeld opgebouwd? Als u het niet direct nodig hebt, zet het dan vast in de vorm van een spaardeposito. U krijgt dan een hogere rente voor uw spaargeld. Dexia Bank beschikt over mogelijkheden om een spaar deposito af te sluiten.

U hebt vaak wel een zichtrekening nodig bij Dexia om een spaar deposito te kunnen afsluiten. U kunt uw geld tijdens de looptijd van het spaardeposito niet gebruiken. Ben er dus zeker van dat u het geld niet nodig hebt. Een spaardeposito is dan niet de juiste keuze voor u. Als u hier niet zeker van bent, kies dan voor een internet spaarrekening bij Dexia.

Spaartips

De spaartip van deze maand is: kies voor een bank in uw eigen land die voldoet aan het spaardepositogarantiestelsel.